Udržitelnost a šetrnost k přírodě

Udržitelnost a šetrnost k přírodě v podání našich italských dodavatelů

Klademe zvláštní důraz na výběr dodavatelů, kteří sdílejí naše hodnoty udržitelnosti a ekologické odpovědnosti. Snažíme se spolupracovat výhradně s těmi, kteří přinášejí inovativní a udržitelné řešení do svých výrobních procesů. Naši dodavatelé nejsou jen partneři pro business, jsou našimi spojenci k cestě pro světlejší budoucnost naší planety.

Dřevěná výroba

Společnost, která je naším hlavním dodavatelem dřevěných produktů, si dala silný závazek k cestě k udržitelnosti a ekologické odpovědnosti. Jejich filozofie je založena na využívání obnovitelných zdrojů a minimalizaci ekologického otisku.

Představujeme dřevo jako udržitelný zdroj materiálu

Téměř veškeré dřevo používané při výrobě produktů, které  prodáváme pochází z certifikovaných evropských lesů, kde je dodržována odpovědná lesní správa. Suroviny jsou tak získávány způsobem, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí.

O solární energii a minimalizaci odpadu

Výrobní procesy jsou poháněny 100% obnovitelnou solární energií, což snižuje závislost na fosilních palivech. Italské podnebí je pro firmu velkým přínosem. Navíc využívají technologie pro minimalizaci odpadu a recyklaci, což pomáhá snižovat množství vyprodukovaného odpadu.

Certifikace a udržitelný řetězec dodavatelů

Řízení dodavatelského řetězce je certifikováno podle nejvyšších standardů, což zaručuje, že i ostatní sdílejí závazek k udržitelnosti a ekologické odpovědnosti.


 

Plastová výroba - Společnost NARDI - Italský design

Nardi představuje svoj projekt REGENERATION, který se zaměruje na výrobu venkovního nýbytku z recyklovaných plastů. Tento projekt je založen na přesvědčení, že i plastové materiály mohou být udržitelné a přínosné pro životní prostředí.

Recyklovaný plast pro nový život

Produkty v rámci projektu REGENERATION jsou vyrobeny z recyklovaného polypropylenu, což umožňuje využití odpadních plastů a minimalizuaci potřeby těžby nových surovin. Tím se snižuje negativní dopad na životní prostředí.

Šetrná výroba a minimalizace odpadu

Výrobní procesy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a vody a snižovaly množství vyprodukovaného odpadu. Společnost také klade důraz na recyklaci obalů a minimalizaci jejich použití.

Závazek k udržitelnému zdroji

Nardi je součástí širšího závazku společnosti k udržitelnému rozvoji a snižování jejího ekologického otisku. Společnost aktivně sleduje a hodnotí svůj ekologický vliv pomocí analýzy LCA (Life Cycle Assessment), aby identifikovala oblasti, kde může provést další zlepšení.

Kolekce REGENERATION

 

LCA - What is it?

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz